Escoles i Entitats

ESCOLES I ENTITATS

Adreçades a donar a conèixer la Ludoteca als centres i entitats del Districte, oferint alhora recursos i assessorament lúdic. És una activitat que permet als infants gaudir d’un espai lúdic on compartir experiències amb els seus companys i relaxar-se, divertir-se, expressar-se i aprendre tot jugant. Tot això per afavorir la seva autonomia personal.
La Ludoteca podrà acollir el número màxim de 25 alumnes. Les escoles hauran de realitzar una reserva amb un mínim de 15 dies d’antelació. El responsable de la Ludoteca serà l’encarregat de concretar els dies i horaris disponibles.

Preu: 16,17 € per grup